Mystic Star
valack 3 år efter franske Village Mystic, mamman Lindy Lovely är helsyster med Oaksvinnaren Annicka!

Det finns ett fåtal andelar kvar av totalt 20 andelar, Pris 9 000 kr/andel.
Kontakta Jörgen 070-961 17 19   Mail: jorgen@stalljse.com