- En fantastisk lösning som både spar pengar, tid och skyddar höet och jag sparar upp till 25-30 % i kostnader tack vara den här lösningen säger Jörgen. 

Du sparar ca 25 % av den normala utfodringskostnaden då höet alltid ligger skyddat mot regn och rusk.
Därigenom får du minimalt med spill samt undviker att det ligger på marken där det lätt kan bli smutsigt bland
sand och avföring.
Lövnäshäcken är till största del tillverkad i trämaterial. Stabil tålig samt ger minimal skaderisk för hästen.
Att utfodra med Lövnäshäcken ger dessutom en naturlig ätställning och gynnar matsmältningen.
Lövnäshäcken halverar utfodringstiden med minst 50 % genom att antalet utfodringar minskas, och ger därmed
mer tid för hästen.

NÅGRA EXEMPEL
Lövnäshäckens kapacitet är hela 50 kg hö, som räcker t.ex för 2 hästar som går ute dygnet runt. Från att utfodra
2 gånger per dag till en gång varannan dag gör att man tidsmässigt sparar 75%, dessutom blir det ca 25 % mindre
spillhö som de drar ut och trampar på.
Besparingen på två hästar som går ute dygnet runt är ca 8000 kr per år pga. mindre spill.

Kontakta Jörgen så får du veta mer om LÖVNÄSHÄCKEN!

Själva idén är att häcken placeras vid en av sidorna på hagen så att du lätt kan fylla på utan att gå in i hagen.